Vi henviser til - Ferie

Persondataforordningen

EU har vedtaget nye regler, så du er bedre beskyttet,når virksomheder og organisationer håndterer oplysninger om dig.

Det gælde også lægeklinikker. Du kan læse mere om de nye regler i Persondataforordningen og i Databeskyttlsesloven.

 

Vi indsamler helbredsoplysninger om patienter i det omfang, som det er nødvendigt for patientbehandlingen. VI vider-

giver kun helbredsoplysninger til forskellige aktører i sundhedssektoren for at muliggøre patientbehandlingen samt

til afrejningsformål.

 

I klinikken kan du få udleveret en liste over relevante aktører og samarbejdspartnere.

København, 22. maj 2018

Lægerne Hans Øllgaard og Birgit Reindahl.

 

 

 

Ang.tidsbestilling: Vi gør opmærksom på, at endelig tidsbestilling først er gældende efter e.mail svar fra lægen.